Dětské tábory - Otázky a odpovědi

V této části přinášíme odpovědi na nejčastější otázky. Pokud zde nenajdete odpověď, neváhejte nás kontaktovat.

 

Strava

V případě Vašeho zájmu se můžete podívat na jídelníčky z roku 2015 z prvních dvou turnusů. Jídelníček 2015-1 a Jídelníček 2015-2.

 

Proč je zakázaný mobil na táboře?

Zákaz mobilu není jen naším vrtochem. Zkušenosti hovoří, že na dětských táborech je přítomnost mobilu nevhodná. Ale samozřejmě, někteří rodiče to nechápou. Pokusíme se přiblížit důvody.

1) Mobil je cennost. Všichni známe upozornění např. z bazénu. Nemůžeme ručit za mobilní telefony v době klidu a v době, kdy je program u koní je mobil rušivým prvkem. V tu chvíli je mobil Vašeho dítěte někde odložen, zapomenut apod. Nehledě na skutečnost, že tábor plní i roli socializační. A  porovnávání mobilních telefonů a zejména jeho ceny vede k opaku.

2) Co kdyby se něco stalo? Děti jsou neustále v kontaktu s vedoucími tábora nebo instruktory. Nejdou samostatně mimo táborovou základnu. V noci na táboře nedržíme noční hlídku a ve stanu u dětí spí i instruktoři. V případě potřeby je tedy vždy v dosahu dospělá osoba, která má mobilní telefon.

3) Co když se bude na táboře bát? Ano, i toto se může stát. Spíše se stává, že dětem se zasteskne po rodičích, zejména těm mladším a těm, kteří jsou na táboře poprvé. Většina dětí však absolvuje tábor bez jakýchkoli problémů. U těchto dětí pak mobil slouží jako zábava a místo kontaktu s rodinou píši sms s kamarády na táboře a nedodržují večerku. Další skupinu, a to výrazně menší, tvoří děti, pro které začátek tábora je zkouškou v samostatnosti a odloučení od rodičů. Stesk zaženou po pár dnech a jsou na sebe právem pyšní, že to dokázali. Zde je důležité podotknout, že v okamžiku kontaktu s rodiči se stesk pouze prohloubí. Nejmenší skupinu tvoří děti, kteří nejsou na tábor ještě zralí. U těchto dětí se nedaří stesk zahnat ani po více dnech. V takových případech se řeší i konzultaci s rodiči daná situace. Na našich táborech jsme nemuseli řešit předčasný odjezd domů. A ani v těchto případech kontakt po mobilu s rodiči nepomůže. Z vlastní zkušenosti můžeme říct, že v okamžiku telefonátu domů (u nás je pravidlem středa) se u některých dětí projevil stesk a museli jsme situaci řešit.

4) Nebojí se spíše rodiče? Ano, rodiče zažívají také stesk po dětech a samozřejmě mají i starost. V tomto případě máte kontakt na vedoucího táboru a můžete kdykoli volat. Také jsou rodiče vždy v případě potřeby ovšem informováni.

A víte co děti potěší? Lepší než mobil je obyčejný pohled. Děti i ve svém věku také mnohem lépe vědí, že dá více práce napsat pohled a mnohem více si ho váží.

5) Co když má dítě zdravotní problémy a mobil má z tohoto důvodu u sebe? Tato otázka pramení z obav rodičů o jejich dítě. Před nástupem dítěte musí rodiče informovat vedení tábora o nemocech dítěte a o lécích, které bere. A to jak pravidelně, tak třeba v případě astmatického záchvatu. Děti jsou neustále v kontaktu s dospělou osobou, která je o zdravotním stavu dětí informována. A upřímně. Dítěti v daný krizový okamžik může pomoci ten, kdo je nejblíže. A to rodič na mobilu není. Vedoucí tábora má na odpovědnou osobu kontakt a v případě potřeby vše konzultuje. Na táboře je přítomna osoba se vzděláním ze střední zdravotnické školy, tedy zdravotník. Na mobilu je v dosahu lékař. Tábor u nás absolvovali děti např. s vrozenou srdeční vadou, astmatem, silnými alergiemi. A vše jsme bez problémů zvládli.

 

Jaká má být helma?

Bezpečnostní helma slouží k ochraně hlavy Vašeho dítěte. Kůň je živé zvíře a proto může dojít k pádu z koně a to i přes veškerou snahu instruktorů. Ne vždy dítě dbá pokynů dospělé osoby. Z vlastních zkušeností můžeme říci, že se jedná spíše o výjimku. Ale co kdyby. Z tohoto důvodu je nezbytné mít bezpečnostní helmu. Helma může být i cyklistická. Avšak pozor. Ne každá helma splní podmínky bezpečnosti. Důležité tedy je, aby helma přesně seděla na hlavě a dala se dotáhnout. Toto píšeme z důvodu, že ne každá helma to splní. jsou i helmy, které sice drží na hlavě pomocí připínacích pásku, ale samotná ochranná část je již pohyblivá. Takováto helma je nevyhovující, neboť při eventuálním pádu dojde k pohybu ochranné části a tím k odkrytí části hlavy. Je potřeba si uvědomit, že případný pád z koně je jiný než z kola. Případný pád z koně u dětí nebývá v rychlosti (nejčastěji se stane při sesedání z koně), ale z výšky. Kůň je přeci jen vyšší než kolo.

 

Jak je to s hygienou?

Dle programu tábora probíhá pravidelná hygiena ráno a večer. Ve středu je povinné sprchování dětí. Tedy to znamená, ve středu se musí sprchovat všechny děti, samozřejmě postupně.

Neznamená to, že děti se nemůžou sprchovat jiný den. Na začátku tábora jsou děti informováni o jeho průběhu a organizaci. Zde je jim i tato informace poskytnuta.

Ale upřímně. Děti ke sprchování v jiné dny nenutíme. Je to dobrovolné. A hodně z nás dospělých na tábory jezdilo, stačí si vzpomenout, jestli jsme se sprchovali v době, kdy to bylo dobrovolné.

 

Jak je to s dopravou?

Doprava je vlastní, Tedy rodiče či jiná jimi pověřená osoba doveze dítě na táborovou základnu na adrese Vysoké 24, 591 01, Žďár nad Sázavou.

 

JS - Statek Vysoké

Vysoké 24

591 01 Žďár nad Sázavou

 

Vítek Kratochvíl

724 046 452

 

Lenka Kratochvílová

720 134 842


...

Náhodná fotografie